Alternativmedicinsk Klinik & Apotek

Företaget har funnits sedan 1991 och drivs av Gisela och Annbritt Kinhult. De är medlemmar i Svenska Naturmedicinska Sällskapet.

Gisela har även läst kiropraktik hos Ackermann i Stockholm. Godkänd examen i följande:diplomerad homiatriker (skyddad titel som försäkrar grundmedicinsk utbildning plus alternativa medicinska behandlingsmetoder) akupunktur kiropraktik näringsterapi homeopati zonterapi irisdiagnostik muskelterapiKvalitetssäkrade och auktoriserade enligt KAM:s normer. KAM står för Kommittén för alternativ/komplementär medici i Sverige. Remissinstans WHO och represneterar Sverige i NSK (Nordiska Samarbetskommittén för icke Konventionell medicin).